Sākums

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bredfordas Universitāti Anglijā

No 2014.gada 11.līdz 14.novembrim projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens Latvijas augstskolu studentiem uz Bredfordas universitāti.
Brauciena mērķis bija iepazīstināt Latvijas biznesa augstskolu studentus un pasniedzējus ar dzimumu līdztiesības dimensiju biznesa vadībā un dalīties ar ārvalstu augstskolu labo praksi integrējot dzimumu līdztiesības uz dažādības vadības aspektus mācību priekšmetos, kas skar uzņēmumu vadību, personālvadību un ekonomiku.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti un pasniedzēji. Pieredzes apmaiņas vizītes galamērķis bija Bredfordas Universitāte, Anglijā, kas tika izvēlēta apzinot un izvērtējot vairāk kā 27 Eiropas augstskolas, kurām ir dažāda veida pieredze, īstenojot dzimumu līdztiesības iniciatīvas. .

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā braucēju grupai bija iespēja iepazīties ar Bredfordas Menedžmenta fakultātes pasniedzējiem, kas dzimumu līdztiesības un dažādības vadības jautājumus iekļāvuši savu lekciju saturā un, sniedz priekšstatus un zināšanas studentiem par šiem jautājumiem no ētiskā, sociālā, ekonomiskā un biznesa vadības aspekta.

Studenti un pasniedzēji iepazinās ar dažādības politiku, kas tiek īstenota divos lielos Anglijas uzņēmumos - Wm Morrison Supermarkets PLC un Sedex. Pēc šim prezentācijām sekoja darba grupa, kuras mērķis bija sniegt ieteikumus, kā padarīt saistošāku mācību procesu, kad saturā tiek integrēti uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības jautājumi, tai skaitā dažādības vadība un dzimumu līdztiesība.

Apmaiņas brauciena laikā grupai bija iespēja iepazīties ar augstskolas izstrādāto un īstenoto dažādības vadības politiku, kas skar dažādu rasu, dzimumu, orientācijas, invaliditātes un reliģijas pārstāvju iekļaušanu un līdztiesīgu līdzās pastāvēšanu gan studentu, gan personāla starpā ikdienas dzīvē augstskolā.
Savukārt, pieredzes apmaiņas noslēgumā grupa iepazinās ar projekta Genovate" mērķiem un aktivitātēm. Bredfordas universitāte ir vadošais partneris īstenojot projektu „Genovate". Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības 7. ietvara programmā zinātnei un tehnoloģiju attīstībai un tajā piedalās septiņas universitātes no Eiropas Savienības. „Genovate" projekts orientēts uz vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu īpatsvara veicināšanu akadēmiskā personāla pārstāvniecībā, pētniecībā un zinātnē. Vairāk par projektu var lasīt šeit.

Gribam pateikt lielu paldies Bredfordas Universitātes profesorei Uduak Archibong, par atsaucību un sadarbību pieredzes apmaiņas vizītes organizēšanā un, pašaizliedzīgo darbu dažādības vadības un dzimumu līdztiesības iniciatīvu iedzīvināšanā.