Начало > Фонд интеграции общества

Profesionālās pieredzes un informācijas apmaiņa integrācijas jomā ZVIEDRIJĀ

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Profesionālās pieredzes un informācijas apmaiņa integrācijas jomā ZVIEDRIJĀ tika organizēta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas atbalstītā projekta „Profesionālās pieredzes un informācijas apmaiņa ES dalībvalstīs integrācijas jomā" ietvaros

Skatīt visas bildes..