Home > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Higiēnas un saimniecības preču komplektu pakāpenis[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Higiēnas un saimniecības preču komplektu pakāpeniska izdale no 13.maija

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Higiēnas un saimniecības preču komplektu pakāpeniska izdale no 13.maija


Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada 13.maijā uzsākta arī higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā. Partnerorganizācijas, kas saņēmušas komplektus, uzsākušas to izdali atbalstāmajai mērķa grupai.

Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām"> sadaļā "Atbalsta vietas" ir publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt higiēnas un saimniecības preču komplektu var tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata, ja ģimenēs ir bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Nosacījumi higiēnas un saimniecības preču komplekta saņemšanai:

Ja trūcīgajā ģimenē ir bērns vecumā no 0 – 18 gadiem un:

  • ja trūcīgā statuss uz 3 mēnešiem - 1 komplekts katram bērnam ģimenē,
  • ja trūcīgā statuss uz 6 mēnešiem - 2 komplekti katram bērnam ģimenē.

Ja krīzes situācijā esošā ģimenē ir bērns vecumā no 0 – 18 gadiem:

  • 1 komplekts katram bērnam ģimenē 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas.

Mēnesī 1 persona var saņemt ne vairāk kā 1 komplektu.