Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Nodibinājuma "Latvijas diasporas apvienība Portugālē" publiskā tēla veidošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Latvijas diaspora Portugālē ir izveidojusies pēdējos desmit gados, un to veido gados jauni cilvēki, kuri uz Portugāli ir devušies profesionālu nolūku vadīti papildināt akadēmiskās un profesionālās zināšanas, kā arī uzsākt darba gaitas medicīnas, zinātnes, mākslas, finanšu, uzņēmējdarbības un citās jomās. Daudzi latvieši it nodibinājuši Portugālē ģimenes (pārsvarā jauktās ģimenes) un audzina jauno paaudzi.
Lai saliedētu Latvijas diasporas Portugālē sociālajos tīklos jau esošās, nelielās domubiedru grupas un aptvertu un mobilizētu pēc iespējas plašāku Latvijas diasporas Portugālē daļu, kā arī aizstāvētu un pārstāvētu šās diasporas intereses, 2015. gada 21. maijā ir ticis reģistrēts nodibinājums „Latvijas diasporas apvienība Portugālē".
Savukārt, lai veicinātu diasporas saiknes nostiprināšanos ar Latviju un tās institūcijām, kā arī
lai sekmētu Portugālē dzīvojošo latviešu interešu pārstāvību un komunikācijas iespējas ar Latvijas sabiedrību, nodibinājums "Latvijas diasporas apvienība Portugālē" ir iecerējis izveidot savu interneta vietni.
Projekta pamatmērķis ir atbalstīt idejas un iniciēt jaunus projektus, kas sniedz iespējas saglabāt latvisko identitāti un kultūru, kā arī sadarbībā ar Latvijas vēstniecību un citām institūcijām un organizācijām, piemēram, Latvijas investīciju attīstības aģentūru, veicināt ekonomiskās sadarbības iespējas un darījuma kontaktu veidošanos starp Latviju un Portugāli, aktīvi iesaistot diasporas pārstāvjus – uzņēmējus.
Projekta „Nodibinājuma "Latvijas diasporas apvienība Portugālē" publiskā tēla veidošana" papildus mērķis ir arī stiprināt jauno nodibinājumu „Latvijas diasporas apvienība Portugālē", informēt par to mērķa grupas un ar sabiedriskām aktivitātēm, debatēm un kopīgiem pasākumiem piesaistīt nodibinājumam jaunus biedrus, kas aptvertu pēc iespējas plašāku Latvijas diasporas Portugālē daļu.
Līdz ar to diasporas vienotai interneta platformai ir pieci galvenie mērķi:
1. saliedēt un stiprināt Latvijas diasporu Portugālē un nodrošināt tās vienotu interešu pārstāvību;
2. veicināt diasporas pārstāvju latviskās identitātes un kultūras saglabāšanu;
3. veicināt ekonomisko sadarbību un sakaru veidošanu citās jomās starp Latviju un Portugāli;
4. veicināt dialogu un pilsoniskās saiknes nostiprināšanos ar Latvijas sabiedrību un tās institūcijām;
5. nodrošināt interaktīvu platformu diasporas interešu, priekšlikumu un aktivitāšu komunikācijai ar Latvijas sabiedrību.
Tādējādi vienotā interneta vietne ir iecerēta kā platforma dažāda rakstura aktivitāšu un projektu komunicēšanai starp Portugālē dzīvojošiem latviešiem un Latvijas sabiedrību. Tā kalpotu šādu aktivitāšu komunicēšanai - informācijas un ziņojumu publicēšanai par Latvijas un diasporas Portugālē aktualitātēm, plānotajiem izglītības un kultūras pasākumiem, kā arī Latvijā pazīstamu cilvēku vizītēm, sadarbību ekonomikā un sakaru nostiprināšanu citās jomās, kā arī ar tās palīdzību tiktu iniciēta diasporas līdzdalība diskusijās par Latvijas politikas aktualitātēm un sociāla rakstura jautājumiem un sniegta noderīga informācija par dažādiem praktiskas dabas jautājumiem saistībā ar dzīvi Portugālē un Latvijā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 10621,06 EUR / 7 464.52 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/12_MIC
Исполнитель проекта: NODIBINĀJUMS "LATVIJAS DIASPORAS APVIENĪBA PORTUGĀLĒ"
Место реализации: Lisabona (Portugāle)
Период проетка: 10.07.2015.-30.10.2015.