Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015.gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017.gadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Meklēt projektus

Mērķis - sadarbības sistēmas izveide starp vismaz 5 Eiropas valstu diasporas biedrībām, lai ilglaicībā tiktu nodrošināti:
1) Kultūrai: regulāri mākslinieciskie pasākumi, kultūras kopu dalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktībā, regulāra pieredzes apmaiņa, latviskās identitātes prezentācija, profesionāļu atbalsts no Latvijas.
2) Pilsoniskai līdzdalībai: 2 gadu semināru cikls un kopienu sadarbība gatavojoties Eiropas Latviešu kongresam 2017. gadā un turpmāk.
3) Informācijas apritei: atbalsts diasporas mazo kopienu interneta mediju attīstībai, sadarbība ar pastāvošo platformu www.latviesi.com, un pastāvošo diasporas mediju funkcionālās savietojamības attīstība.
Projekta papildus mērķis – uzrunāt un tuvināt organizēto kopienu aktivitātēm neformālas diasporas kopienas, kuras darbojas, izglītības, kultūras, jauniešu un interešu jomās.
2015. gada jūnijā kultūras jomu Briselē prezentēs „Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerts". No 2016. gada semināru ciklā un mediju attīstībā divos gados tiks organizētas aktivitātes kopīga kongresa, kā tradicionāla pilsoniskās līdzdalības mehānisma, izveide.
Mērķa grupa ir Eiropā dzīvojošie LV valstspiederīgie un tautieši Beļģijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Vācijā, Igaunijā un latviešu kopienas arī citās Eiropas valstīs.Projekta rezultāti:

https://www.ela.lv/site_organizejam_265.html
https://skaties.lv/zinas/latvijas/sabiedriba/aizvadits-pirmais-eiropas-latviesu-kongress-rosina-lielaku-atbalstu-latviesu-skolam/
https://www.youtube.com/watch?v=PDUEmONSReQ
https://www.youtube.com/watch?v=3907N7_8w24

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 166294,05 EUR, tai skaitā 2015.gadā – 52 008,33 EUR, 2016.gadā – 57 142,86 EUR, 2017.gadā - 57 142,86 EUR / 116 872.12 LVL;
Projekta numurs: 2015.LV/DP/13_MAC
Projekta īstenotājs: BIEDRĪBA „EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA”
Sadarbības partneris: Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā, Latviešu Nacionālās kultūras biedrība Igaunijā, Latviešu biedrība Beļģijā, Asociācija „Luksemburga–Latvija”, Biedrība „Mēs – latvieši pasaulē”
Īstenošanas vieta: Brisele (Beļģija), Londona, Līdsa, Pīterboro, Bredforda, Bostona u.c. (Lielbritānija), Luksemburga (Luksemburga), Freiburga (Vācija), Tallina (Igaunija)
Īstenošanas ilgums: 25.05.2015.-22.11.2017.

https://www.ela.lv/site_organizejam_265.html
https://skaties.lv/zinas/latvijas/sabiedriba/aizvadits-pirmais-eiropas-latviesu-kongress-rosina-lielaku-atbalstu-latviesu-skolam/
https://www.youtube.com/watch?v=PDUEmONSReQ
https://www.youtube.com/watch?v=3907N7_8w24