sif-jauns-kras


Latgales plānošanas reģiona mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Meklēt projektus

Projekta mērķis veicināt Latgales plānošanas reģionā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabojot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju, nodrošināt apmācības projektu ideju izstrādē, projekta iesnieguma sagatavošanā un projektu īstenošanā.
Projekta uzdevums – īstenot vienu apmācību projektu Latgales plānošanas reģionā, kopā vismaz 25 mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, paaugstinot projektu rakstīšanas un īstenošanas prasmes.
Projekta mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētu mazākumtautību biedrību un nodibinājumu vadītāji, kā arī biedrības ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītais administratīvais personāls.
Projekta īstenošanas vieta – Latgales plānošanas reģions (Daugavpils), Raiņa iela 27
Apmācību forma – lekcijas (30 stundas), grupu darbs, konsultācijas (10 stundas). Apmācības tiks organizētas kā praktisks vingrinājums, kura rezultātā katrs apmācību dalībnieks izstrādā konkrētu pilotprojekta iesniegumu.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais finansējums: 3348,71 EUR / 2 353.49 LVL;
Projekta numurs: 2015.LV/MT/07
Projekta īstenotājs: Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „Rēzeknes komiteja”
Juridiskā adrese: Šarlotes iela 1d, Rīga, LV-1001
Īstenošanas ilgums: 01.09.2015.-30.10.2015.