Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Kursas vasaras vidusskola ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir atsākt (2016) ASV Rietumkrasta Vasaras vidusskolas „Kursa" programmu, centrējoties uz valodas un latviešu izglītības stiprināšanu un īpaši uz jauniešu piederību un saitēm ar mūsdienu Latviju. Tēmēsim uz jauniešu iesaistīšanu Latvijas simtgades pasākumos devīzes „Es esmu Latvija" zīmē. No „Kursas" audzēkņiem sagaidāms liels pienesums Latvijas nākotnei un atpazīstamībai, ne tikai latviešu diasporai.

ASV un Kanādā šādas izglītības programmas pastāv tikai vasaras vidusskolās. Kaut arī latviešu diasporas sabiedrība ir spraiga, viens no mērķiem ir aicināt talkā skolotājus/audzinātājus no Latvijas, arī iesaistīt kā audzēkņus jauniešus no Latvijas latviskuma un valodas līmeņa uzturēšanai. Atbilstoši savai rocībai, „Kursas" programma ir izveidota no 15 līdz 25 diasporas jauniešiem un 10 līdz 15 darbiniekiem. Atsevišķus pasākumus mācību laikā un izlaiduma norises apmeklē audzēkņu tuvinieki un vietējie latvieši, nereti arī apkārtnē mītošie interesenti ārpus „Kursas" loka.

Amount of Grant Awarded: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Project number: 2016.LV/DP/15_MIC
Project Promoter: Rietumkrasta latviešu izglītības centrs
Start date of project: 01.05.2016.
Project finish date: 31.08.2016.
Place of implementation: ASV – Šeltona, Vašingtona
Status: Noslēgts līgums