Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Frankfurtes un tai tuvāko diasporu latviešu kultūras svētki “Debesmanna 2016”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Kultūras svētki "Debesmanna 2016" ir iespēja visām Frankfurtes tuvumā mītošajām mākslinieciskās pašdarbības kopām prezentēt savu mākslu, ko ikdienā plašāka publika nepazīst.

Projekta mērķis ir saglabāt kultūras un mentālo saikni ar Latviju, iesaistot latviešu diasporas mūsu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Īpaši projekts veicinās diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un interesi kopīgiem nākotnes projektiem. Frankfurtes biedrības iekšējais mērķis ir piesaistīt jaunus biedrus un ar sevi iepazīstināt ielūgtās diasporas.

Projekta tiešā mērķa grupa ir latviešu diasporas Frankfurtē, Vācijas dienvidos un Beneluksa valstīs. Netieši ar šo projektu mēs vēlamies uzrunāt frankfurtiešus, iepazīstinot viņus ar mūsu kultūras vērtībām.

Kultūras svētkus veidos divi pasākumi: (1) diasporu koncerts ar zaļumballi un viesmākslinieku uzstāšanos no Latvijas un (2) meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem, kur arī viesiem būs iespēja iepazīties, piemēram, ar tautas dejām.

Amount of Grant Awarded: 7448,28 EUR / 5 234.68 LVL;
Project Promoter: Frankfurtes latviešu biedrība
Start date of project: 01.05.2016.
Project finish date: 31.08.2016.
Place of implementation: Vācija, Frankfurte pie Mainas
Status: Noslēgts līgums