sif-jauns-kras


Radošās darbnīcas un svētku svinēšana Berlīnē, Vācijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projektā paredzēts organizēt trīs radošās darbnīcas, un divus svinīgus pasākumus (Jāņu svinības un Latvijas proklamēšanas gadadienas svinības) Berlīnē dzīvojošajiem Latviešu bērnu un kultūras biedrības biedriem un brīvprātīgajiem, latviešiem un citiem interesentiem.

Projekta mērķis ir ar minēto pasākumu palīdzību Berlīnē un tās apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem un citiem interesentiem, sniegt atbalstu izzināt un saglābt latviešu kultūras tradīcijas un sniegt atbalstu latviskās identitātes saglabāšanā.

Vienlaikus organizējot pasākumu tiks sniegts atbalsts biedrības darbībai, jo ar pasākumu un notikumu palīdzību, ir iespējams aktivizēt cilvēkus atrast savu darbības laukus biedrībā un vienlaikus arī motivēt cilvēkus iesaistīties biedrības darbībā, informējot par tās darbību.

Radošās darbnīcas notiks telpās, kur notiek biedrības organizētās Latviešu skolas nodarbības.

Jāņu un Latvijas proklamēšanas gadadienas svinības notiks Latvijas republikas vēstniecības telpās un dārzā, kas tradicionāli tur jau notiek arī kopš laika, kad biedrība minētos pasākumus organizē.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, brīvprātīgie, kas atbalsta biedrības darbu un visa latviešu diaspora, kas dzīvo Berlīnes federālajā zemē un tās tuvākajā apkārtnē.

предоставил финансирование: 5 134,03 EUR / 3 608.22 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/DP/50_MIC
Исполнитель проекта: Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība
Дата начала проекта: 01.04.2016.
Дата окончания проекта: 22.11.2016.
Место реализации: Vācija - Berlīne
Cтатус: заключён договор