sif-jauns-kras


"Latvija maza? Paskaties debesīs!.." (J.Baltvilks)

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras un vēstures, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 17 diasporas un 17 Latvijā dzīvojošus bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 17 gadiem komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.
Projekts tiek īstenots Latvijā, 7 dienu diennakts nometnē, kuras laikā notiek ekskursijas, iepazītas ievērojamas vietas Latgales un Kurzemes novados, bērni atklāj sev Latvijas dabas bagātības, Latvijas vēsturi. Nometne notiek Riebiņu novada kempingā „Zolva".
Projekta rezultātā bērni uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā un apzinās un popularizē Latvijas tēlu mītnes zemēs, dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, J. Baltvilka dabas aprakstus un dzeju. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, unikālo vidi, augus un dzīvniekus, ir ieguvuši draugus un priekšstatus par Latvijas vēsturi.
Katrs dalībnieks ir izveidojis nometnes dienasgrāmatu par projektā piedzīvoto, izjusto, redzēto un paveikto.
Projekta rezultātus multiplicēsim reģionālajā laikrakstā, internetā. Nometnes laikā ar bērnu līdzdalību tiks veidota prezentācija.
Projekta rezultātā tiks radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē, iepazīstot Latvijas novadus, akcentējot Latgales novadu,latviešu literatūru (J. Baltvilks), Latvijas valsts, kultūras un vēsturiskos objektus, dabu, kā arī apzinoties latviešu nacionālo identitāti, veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij, veidojot toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem,iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju un sekmējot reemigrāciju.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 17;
No Latvijas - 17.

предоставил финансирование: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/SP/25
Исполнитель проекта: Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"
Партнер: Daugavpils pilsētas dome, Latviešu skola Maskavā
Место реализации: Riebiņu novads
Период проетка: 01.08.2016. - 07.08.2016.
Cтатус: заключён договор