sif-jauns-kras


Divi tilti

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Āra dzīves apmācību centrs „Pelēkais Vilks", piesakot savu projektu „ Divi Tilti ", vēlas ieguldīt savas zināšanas, iespējas un pieredzi, organizējot un realizējot vasaras nometni 30 jauniešiem no latviešu diasporas pasaulē un Latvijas. Ar savu darbu un piedāvāto nometnes programmu, veicinot latviešu diasporas jauniešu saiknes stiprināšanu ar Latviju, veidojot jaunu uz izziņu un pozitīvām emocijām balstītu pieredzi, veicinot draudzības veidošanos ar jauniešiem šeit Latvijā. Stiprināt projektā iesaistīto jauniešu nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību.

Projekts paredz 15 jauniešu no Īrijas, Lielbritānijas, Polijas, Vācijas, kā arī citu valstu latviešu diasporas un 15 jauniešu no Latvijas , vecumā no 14 – 18 gadiem, piedalīties 7 dienu āra dzīves nometnē Kuldīgas novada, Padures pagasta teritorijā. Tās laikā dalībniekiem būs iespēja izveidot savu grāmatu ar „100 unikālākajām lietām Latvijā" pašiem apceļojot Kurzemes pusi, meklējot, vērojot, pētot, ieskatoties, tiekoties un runājoties ar vietējiem dažādu paaudžu cilvēkiem, un katras nometnes dienas vakarā, prezentējot 20 tās dienas atklājumus.

Iekārtos nelielu izstādi ar savu veikumu Kuldīgas novada muzejā.

Plānotie projekta rezultāti ir apmierināti ar nometni 30 jaunieši, kuri ieguvuši jaunas zināšanas, pieredzi, izveidojuši jaunas draudzības, stiprinājuši savu valstisko piederību.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 15;
No Latvijas - 15.

Amount of Grant Awarded: 12 994,80 EUR / 9 132.80 LVL;
Project number: 2016.LV/SP/23
Project Promoter: Āra dzīves apmācību centrs "Pelēkais Vilks"
Partner(s): n/a
Place of implementation: Kuldīgas novada Padures pagasta pašvaldība
Duration of the project: 14.08.2016. - 20.08.2016.
Status: Noslēgts līgums