sif-jauns-kras


Dabas dārgumi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

1. Mērķis: Saglabāt un stiprināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu piederību Latvijai, īstenojot vasaras nometni kā vispusīgu attīstību veicinošu nodarbību ciklu, idejiski savienojot Latvijas dabas izziņu un izpēti, patriotisko audzināšanu, darbu amatnieku darbnīcās un latviešu valodas mācīšanos.
2. Mērķa grupa: 21 Latvijā un ārvalstīs (Gruzijā, Lielbritānijā, Beļģijā un Brazīlijā) dzīvojoši latviešu bērni vecumā no 9 līdz 18 gadiem.
3. Uzdevumi:
a) Stiprināt mērķa grupas saikni ar Latviju, kā līdzekļus izmantojot Latvijas dabas iepazīšanas un nacionālā patriotisma celšanas aktivitātes.
b) Pievērst mērķa grupas uzmanību ekoloģijas problēmām, rosinot novērtēt vienu no lielākajām Latvijas vērtībām – neskarto un tīro dabu.
c) Īstenot aktivitātes, kas ceļ mērķa grupas fiziskās, emocionālās un intelektuālās attīstības līmeni.
d) Mērķa grupai radīt fizisku un emocionālu piederības un māju sajūtu Latvijā, īstenojot aktivitātes ar ilgtspējīgu un taustāmu rezultātu (Mājasvietas koka stādīšana, putnu būrīšu izgatavošana).
4. Aktivitātes: Lauka pētījumi, botānikas lekcijas, amatnieku darbnīcas, Jaunsargu nodarbības, orientēšanās un erudīcijas spēles, latviešu valodas stundas. Visas aktivitātes vienojošā tēma – Latvijas daba, dabas bagātību valstiskā un globālā nozīme.
5. Norises vieta: Jēkabpils novads, Zasas pagasts, amatniecības centrs „Rūme".
6. Rezultāti: Mērķa grupa projekta rezultātā iegūs padziļinātas zināšanas par Latvijas dabu, papildinās un nostiprinās latviešu valodas zināšanas, saņems patriotisko audzināšanu, veidos atgriezenisko saiti ar Latviju, iegūstot jaunas draudzības un stiprinās nacionālo identitāti, saskatot sevi kā Latvijas dabas daļu.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 15;
No Latvijas - 6.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 12541,04 EUR / 8 813.89 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/SP/17
Исполнитель проекта: Biedrība "Sēļu pūrs"
Партнер: Gruzijas latviešu biedrība "Ave Sol", Mančesteras Latviešu Nedēļas Nogales Skoliņa "Ezītis"
Место реализации: Jēkabpils novads
Период проетка: 12.07.2016. - 19.07.2016.
Cтатус: заключён договор