Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009 > NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009[..]

eea-norway


NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Meklēt projektus

Grantu shēmas „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” mērķis ir sniegt atbalstu jaunu NVO resursu attīstībai vai atbalstīt tādas NVO, kas vēlas uzsākt savu darbību jaunā jomā. Programmas mērķis ir sniegt vienreizēju finansiālu atbalstu NVO materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un cilvēkresursu attīstībai, lai NVO varētu īstenot savas darbības ilgtermiņa plānu. Šajā grantu shēmā laika posmā no 2007. gada septembra līdz 2010. gada decembrim finansiālu atbalstu ir saņēmusi 51 NVO – kopumā 1 065 594,80 EUR apmērā.

Grantu shēma tika ieviesta, izsludinot četrus projektu konkursus. Pirmajā konkursā atbalstu ieguva 20 NVO, otrajā – 15 NVO, trešajā – 10 un ceturtajā – 6 NVO.

Projektu maksimālais īstenošanas ilgums bija 18 mēneši, kuru izmantoja 11 NVO. 18 NVO projektu īstenoja 12 mēnešos, 20 NVO – īsākā laika posmā par gadu (2 līdz 11 mēneši), savukārt divas NVO – attiecīgi 13 vai 15 mēnešus.

Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis normatīvo aktu apkopojumu, kas ir saistošs projektu īstenotājiem projektu ieviešanas gaitā. Šeit ir apkopoti normatīvie akti, kas regulē gan grantu shēmas īstenošanu, gan iepirkumu veikšanu, gan citi normatīvie akti, kas tiešā veidā neattiecas uz konkrēto grantu shēmu, bet ir saistoši veicot dažādas aktivitātes projektu īstenošanas ietvaros. Normatīvo aktu saraksts

Normatīvo aktu saraksts

Būtiskākās izmaiņas nodokļos 2010.gadā

EUR kursa adrese

Informatīvā ziņojuma aizpildīšanas metodika

Projekta noslēguma pārskata/ izpildes ziņojuma aizpildīšanas metodika

Sabiedrības integrācijas fonds ir apkopojis biežāk uzdotos jautājumus un izveidojis kopsavilkumu, kurā atspoguļoti tie jautājumi un atbildes, kas varētu būt interesanti un noderīgi visiem projektu īstenotājiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar jautājumu un atbilžu kopsavilkumu. Ja Jums ir vēl jautājumi, kurus, Jūsuprāt, vajadzētu iekļaut šajā kopsavilkumā vai priekšlikumi, kā šo materiālu izveidot vēl pievilcīgāku un noderīgāku projektu īstenotājiem, kā arī citas atsauksmes par materiālu, lūdzu, sūtiet uz e-pastu . Veiksmi projektu īstenošanā!

Noderīga informācija iepirkuma procedūru organizēšanai

  1. Iepirkumu vadlīnijas
  2. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojumi un ieteikumi
  3. Iepirkumu izziņošana

Nr.Statuss Nosaukums
1 (Konkurss slēgts) 1.atlase
2 (Konkurss slēgts) 2.atlase
3 (Konkurss slēgts) 3.atlase
4 (Konkurss slēgts) 4.atlase
Projekti: 51 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Sociālās alternatīvas institūtsKapacitāte - attīstībai, integrācijai, jaunatnei, apmācībai (KAIJA)
2.Sabiedriskais fonds "Asistents"Spēcīgs Asistents - vairāk iespēju Tev!
3.Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" kapacitātes stiprināšana
4.Vides biedrība" Krūzes"Vides biedrības Krūzes kapacitātes paaugstināšana
5.Mārīte ABCNodibinājuma "Mārīte ABC" materiāli tehniskās bāzes izveidošana
6.Kandavas partnerībaKapacitātes stiprināšana biedrībai "Kandavas partnerība" pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reliģisko aktivitāšu attīstībā
7.Montessori bērnu mājaIntegratīva bērnu izglītības un attīstības centra "Montessori bērnu māja" izveide Rīgā
8.Latvijas Lauku forumsBiedrības "Latvijas Lauku forums" kapacitātes stiprināšana - lauku NVO interešu aizsardzībai
9.Mores muzejs"Divas puses vienā" - biedrības "Mores muzejs" pamatdarbības, popularizēšanas un ekspozīcijas nodrošināšana
10.Inčukalna Invalīdu Inčukalna Invalīdu Biedrības integrācijas un mācību centra "Mūsmājas" izveidošana
11.Lauku partnerība Ziemeļgauja"Ziemeļgaujas attīstība" - biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" kapacitātes stiprināšana
12.E-mācībasAtbalsts biedrības "E-mācības" kapacitātes stiprināšanai uzstādītā mērķa sasniegšanā
13.Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"Dokumentālā kino un foto apvienības ELM MEDIA cilvēkresursu kapacitātes un materiāli - tehniskās bāzes stiprināšana
14.Mazsalacas attīstības projektiBiedrības "Mazsalacas attīstības projekti" kapacitātes stiprināšana
15.EcclesiaPatīkamas telpas - sadarbības sākums
16.brīvprātīgais.lv"brīvprātīgais.lv" kapacitātes stiprināšana
17.Vecāki JelgavaiBiedrības "Vecāki Jelgavai" kapacitātes stiprināšana
18.Latgales vārti"Latgales vārti" kapacitātes stiprināšana, kā pilsoniskās sabiedrības veicināšanas instruments
19.Galēnu kultūrvēstures biedrībaGalēnu kultūrvēstures biedrība - Riebiņu novada iedzīvotāju izglītībai un kultūrai
20.Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"100 kontakti - 100 iespējas Sentio attīstībā
21. - Sociālo pakalpojumu aģentūra" "Ģimenes krīzes centrs"Nodibinājuma " Sociālo pakalpojumu aģentūra" "Ģimenes krīzes centrs" kapacitātes stiprināšana Izglītības centra izveidei"
22.Projekta ciklu menedžmentsBiedrības "Projekta ciklu menedžments" darbības uzsākšana un kapacitātes celšana
23.Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienībaLatvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība kapacitātes stiprināšana
24.Latvijas PirtsKapacitātes veicināšana biedrības "Latvijas pirts iniciatīvām
25.Zantes dāmu klubsZantes pagasta sabiedrisko organizāciju koordinācijas centrs
26.CulturelabBiedrības "Culturelab" attīstība pilsoniskās iniciatīvas veicināšanai
27.Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrībaLiepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrības kapacitātes stiprināšana
28.Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"Biedrības "Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"" kapacitātes stiprināšana
29.Jauniešu organizācija "IMKA Liepāja"”IMKA-Liepāja” jauniešu organizācija JAUNIEŠIEM
30.Meža īpašnieku apvienība "Bārbele"Meža īpašnieku apvienības "Bārbele" kapacitātes stiprināšana
31.Māmiņu klubs "Stīga"Pilsoniskās sabiedrības veidošana un nostiprināšana
32.Valgundes novada attīstībaBiedrības "Valgundes novada attīstība" kapacitātes stiprināšana mūžizglītības atbalstam novadā
33.Neatkarība Balt.Biedrības "Neatkarība Balt." kapacitātes stiprināšana
34.Jauniešu brīvdienu centrsBiedrības "jauniešu brīvdienu centrs" kapacitātes stiprināšana
35.Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules"Aglonas pagasta sieviešu kluba "Neaizmirstules" kapacitātes stiprināšana
36.biedrība "LATVIEŠI PASAULĒ-muzejs un pētniecības centrs"Muzeja "LATVIEŠI PASAULĒ" izveidošana Latvijā
37.biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO""Latvijas "Kustības par neatkarīgu dzīvi" izveide un darbības uzsākšana
38.biedrība "Māmiņas bērnu labklājībai"Biedrības "Māmiņas bērnu labklājībai" kapacitātes stiprināšana
39.biedrība "Zaļais virziens"Biedrības "Zaļais Virziens" kapacitātes stiprināšanas projekts ilgtermiņa plāna īstenošanai
40.nodibinājums "Lubāna mitrāja kompleksa fonds"Nodibinājuma "Lubāna mitrāja kompleksa fonds" kapacitātes paaugstināšana
Lapas: