sif-jauns-kras


Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas “Ārpusskolas pasākumu programma" mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību.

Programmas mērķa grupa ir dažādu tautību skolēni, t.sk. arī ārvalstīs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie. Projektu aktivitātēs obligāti jāiesaista latviešu bērni un jaunieši un vismaz vienas mazākumtautības un/vai diasporas pārstāvji, paredzot viņu sadarbību un kopīgu darbošanos. Projektus varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuram ir pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem (piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā, t.sk. pieredze sadarbībā ar skolām). Projektos kā sadarbības partneri iesaistītas arī izglītības iestādes un citas nevalstiskās organizācijas. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 3000 līdz 7000 latu.

2012.gadā īstenoti 12 projekti.

Video par programmas īstenošanu

Programmas novērtējums

 

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma”
Проекты: 12 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”Jaunieti, esi aktīvs pilsonis Eiropā!
2.Biedrība "Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”"Es esmu šeit piederīgs!
3.Biedrība "Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība "VARIŅI"""Gūt var dodot, gūt var ņemot, Dodot gūtais neatņemams" - Rainis
4.Biedrība "Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA""ES TICU, ka ... ! (J.Poruks)
5.Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība „MANTOJUMS”"Draugus iegūst kopīgā darbā
6.Biedrība „Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs”Es Latvijā
7.Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"RaDI - radošas daudzpusīgas iespējas
8.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Impulss nākotnei
9.Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"Veselības maratons
10.Nodibinājums „Ģertrūdes fonds”Mēs visi kopā Latvijas bērni esam
11.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"Kopā un reizē
12.Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”Mēs vienā straumē - Мы в одном течении