Home > Sources of funding > Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas preziden[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju rīkotos pasākumus, kuri sniedz ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst prezidentūras prioritārajiem darba virzieniem:

  1. Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā.
  2. Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai.
  3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā,  labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos

Kopējais programmā pieejamais finansējums ir 198 082 EUR.

pdfProgrammas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē īstenošanā" kopsavilkums

Projects: 10 No.Project PromoterProject's title
1.Latvijas Pilsoniskā alianseRīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu
2.Biedrība “Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija”Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai
3.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)„Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”
4.Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"Konference "Hronisko slimību izaicinājums XXI gs. Eiropai- pacientu perspektīva un ekonomiskā aktivitāte"
5.Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijaŠodienas izglītība nākotnes sabiedrības izaugsmei
6.Biedrība „Latvijas Lauku forums”Lauku kopienu parlamenta "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos" organizēšana
7.Biedrība „Prison Fellowship Latvia”NVO līdzdalība Resocializācijas procesā
8.Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”
9.Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta”Vardarbības novēršana – Garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai!
10.LCĪVSO SUSTENTO (Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija)Informācijas sabiedrība – cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai