Начало > Источники финансирования > “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

sif-jauns-kras


“Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un nepilsoņiem, piedāvājot intensīvos latviešu valodas kursus Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Programma nodrošina iespēju ikvienam interesentam apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Kursu noslēgumā visiem kursantiem jāveic valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā (profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai).
Plānots, ka kursu noslēgumā vismaz 60% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1), ko apliecinās Valsts izglītības satura centra izdota valsts valodas prasmes apliecība.

Kopējais programmas ietvaros 2017.-2018.gada periodā pieejamais finansējums ir 227 660 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, tai skaitā 113 830 EUR 2017.gadā un 113 830 EUR 2018.gadā.

Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 1 500 EUR līdz 20 000 EUR.

Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā no 2017.gada 1.februāra.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2018.gada 31.jūlijam.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde).

Projekta iesniedzējam nepieciešama iepriekšēja pieredze neformālās izglītības programmu īstenošanā valsts valodas apguvei.

Programmas „Latviešu valodas apguve" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2016.gada 19.decembris plkst. 18.00.
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir iesnieguma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju ar aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžetu, mācību programmu, vienas nodarbības plānu un pedagoģiskā personāla CV ar izglītības dokumentu kopijām) Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās versijas atbilstību papīra formā iesietajam dokumentam;
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Saistošie dokumenti

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017
Проекты: 12 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.IU Intas Straubergas valodu centrsLatviešu valodas apguve
2.SIA "ADA PLUS"VIENĀ VALODĀ
3.Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrsLatviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem
4.SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”Latviešu valodas apguve Latgales plānošanas reģionā
5.SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”Latviešu valodas apguve Rīgas plānošanas reģionā
6.SIA "DIJA" Mācību centrsLatviešu valodas kursi strādājošiem
7.Daugavpils novada Kultūras pārvaldeLatviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā 2017/2018
8.Biedrība „Latvijas Tautas skola”Latviešu valodas kursi Rīgas reģionā
9.Biedrība „Latvijas Tautas skola”Latviešu valodas kursi Latgales reģionā
10.SIA "Pygmalion”Latviešu valoda mūs vieno!
11.SIA “Mensarius”Intensīvie latviešu valodas kursi Rīgā
12.Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā