Home > Sources of funding > ARHĪVS > European Social Fund 2004-2006 > ESF grantu shēma "Sociālās rehabilitācijas pr[..]

ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


ESF grantu shēma "Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana(3.3.5.2)"

Source of Funding: European Social Fund 2004-2006
Search projects

Apraksts

NAV_KONKURSU_P
Projects: 65 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Valsts probācijas dienestsVienkārši par sarežģīto
2."Aicinājums Tev"„Nāc un dari!” jeb sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Siguldas novadā
3.Brasas cietumsAlternatīva sociālās rehabilitācijas programma personām, kuras tiks atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
4."Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde vardarbībā cietušām sievietēm
5."Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze"Atbalsts Vidzemes reģiona vardarbībā cietušām sievietēm
6.Rīgas pilsētas misijaNosacīti notiesāto jauniešu sociālā rehabilitācija savas vietas atrašanai darba tirgū
7.Evaņģēlisko Kristiešu draudze “Zilais Krusts”Uz nodarbinātību vērsta sociālās rehabilitācijas programma personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras ir/nav cietušas no alkohola un narkotisko vielu atkarības
8.Sociālās aprūpes centrs "Rūja"Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem
9.Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti
10.Sociālās integrācijas valsts aģentūraApdrukas servisa apjoma paplašināšana un pielāgošana SIC Dienas centrā kā jauna iespēja cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atvērtā darba tirgus tuvināšanai
11.Sociālās integrācijas valsts aģentūraČaklās rokas
12.Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"Sociālās rehabilitācijas programma ilgstošiem bezdarbniekiem - vecākiem ar bērniem invalīdiem
13.Aizkraukles novada pašvaldībaEs arī esmu! - sociālā rehabilitācija invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem Aizkraukles rajonā
14.Limbažu novada domeLimbažu rajona sociālās rehabilitācijas programmas paplašināšana un ieviešana
15.Latvijas Nedzirdīgo savienībaABPUS KLUSUMA ROBEŽĀM
16.Sociālās integrācijas valsts aģentūraSociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un nodrošināšana SIC paralēli profesionālajai rehabilitācijai
17.Sociālās aprūpes centrs "Kalupe"Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pusceļa mājā sociālās aprūpes centrā “Kalupe”
18.Liepājas Neredzīgo biedrībaInvalīds sociālajā rehabilitācijā – iesaistīts, piederīgs un noderīgs
19.Krāslavas novada domeSociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un ieviešana vardarbībā cietušajām ģimenēm BSRC „Mūsmājas”
20.Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrsAr jaunu dzīvību ceļā uz jaunu dzīvi
21.Kandavas novada domeSociālās rehabilitācijas programma izstrāde un ieviešana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kas cieš no alkohola atkarības
22.Pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”Liepājas iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām sociālā rehabilitācija un reintegrācija darba tirgū
23.Rīgas Atkarības profilakses centrsNepilngadīgo jauniešu ar sociālās uzvedības novirzēm un atkarības problēmām iekļaušana sabiedrībā
24.Biedrība "Integrācija sabiedrībai"Mūsu kopīgās mājas
25.nodibinājums "Centrs Dardeze"2x2 idejas = 2x2 iespējas
26.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs"Jaunu sociālās rehabilitācijas programmu īstenošana redzes invalīdiem Cēsīs, Rēzeknē un Daugavpilī
27.Siguldas novada domeSociālās rehabilitācijas programmas izveide nodarbinātības veicināšanai 1. un 2. grupas invalīdiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā Siguldas novadā
28.Dundagas "Veselības un sociālās palīdzības centrs"Sociālās rehabilitācijas programmas papildināšana un ieviešana Dundagas pagastā no vardarbības cietušām sievietēm un jauniešiem
29.Fonds Grašu bērnu ciematsBāreņu, bez vecāku aizbildniecības palikušo jauniešu un lauku jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni integrācija sabiedrībā, nodrošinot veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū
30.Invalīdu biedrība "Aplis"Invalīdu pašrealizēšanos programma ar praktisko datorprasmju apgūšanu
31.Dundagas "Veselības un sociālās palīdzības centrs"Sociālās rehabilitācijas sistēmas izstrāde un ieviešana Dundagas pagastā no vardarbības cietušām sievietēm un jauniešiem
32.Latvijas Neredzīgo bibliotēkaBibliotekāro pakalpojumu Braila rakstā daudzveidības nodrošināšana kā priekšnoteikums redzes invalīdu integrācijai sabiedrībā un konkurētspējai darba tirgū
33."Vienība"Sociālās rehabilitācijas programmas realizācija bezpajumtniekiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem Karostas Palīdzības mājā
34.Limbažu novada domeLimbažu novada sociālo pakalpojumu centra sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana
35.Latvijas Neredzīgo biedrībaSociālās rehabilitācijas pasākumu programma
36.Ogres novada pašvaldībaSociālās rehabilitācijas pakalpojumu shēmas izveide un ieviešana Iespēju Atbalsta Centrā
37.Sociālās integrācijas valsts aģentūraInvalīdu ar garīga rakstura traucējumiem atbalstītā darba un sociālās integrācijas veicināšana
38.Rīgas Tehniskā universitāteIlgtspējīga sociālās rehabilitācijas programma Līvānu novadā izmantojot IKT risinājumus
39.Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUSTiesībsargājošo institūciju speciālistu sagatavošana darbam ar narkotiku lietotājiem, izmantojot multimediju apmācības metodi
40.Cīravas arodvidusskolaInvalīdu apmācība informācijas un komunikāciju tehnoloģijās Cīravas arodvidusskolā
Pages: