Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprin[..]

sif-jauns-kras


Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 22 000. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.

Nr.Statuss Nosaukums
Projekti: 5 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Zemgales NVO sektora stiprināšana
2.Biedrība ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”Iedzīvotāju iniciatīvu palielināšana pilsoniskā sabiedrības stiprināšanai Latgalē
3.Biedrība „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”Kurzemes zelts
4.Nodibinājums “Valmieras novada fonds”Saskati iespējas savā kopienā!
5.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"Esi aktīvs NVO!