Sākums > Finansējuma avoti

Valsts budžeta programmas 2002-2019

sif-jauns-krasMeklēt projektus

Kopš 2002.gada Sabiedrības integrācijas fonds administrē dažādas valsts budžeta programmas. Šajā mājas lapas sadaļā apkopota informācija par atbalstītajiem projektiem, kas finansēti no valsts budžeta programmu līdzekļiem. No 2002.-2004.gadam atbalsta programmu klāsts bija salīdzinoši plašs - sākot ar atbalstu NVO projektiem etniskās integrācijas jomā, līdz pat atbalstam bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Tāpat ir tēmas, kas bijušas aktuālas visā šajā periodā, piemēram, latviešu valodas apguve. Pēdējos gados īpašu aktuālas kļuvušas tēmas, kas skar starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību.

docxNVO fonda darbības stratēģija
docx1.pielikums. Programmas ietvaros sasniedzamie rezultātu rādītāji

Projektu rezultāti

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021
2 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021
3 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" - Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021
4 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" - "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021
5 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2021
6 (Konkurss slēgts)"Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021 - "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021
7 (Konkurss slēgts)"Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 2021 - "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" 2021
8 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu pieteikumu konkurss “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” - Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020
9 (Konkurss slēgts)Atklāts pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei - “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020 (2)
10 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu pieteikumu konkurss NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” - 2.daļa - Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020
11 (Konkurss slēgts) Papildu pieteikumu konkurss “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020 - Papildu pieteikumu konkurss “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020
12 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu pieteikumu konkurss programmā “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” - “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 2020
13 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss NVO un pašvaldībām 2020.gadā īstenojamiem projektiem Ģimenei draudzīgas vides veidošanai - Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020
14 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" - Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021
15 (Konkurss slēgts) Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2020 - Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2021
16 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - PROGRAMMA ĪSTENOŠANA PĀRTRAUKTA! Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2020
17 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021
18 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021
19 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2021
20 (Konkurss slēgts)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
21 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
22 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 - Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019
23 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2019
24 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019
25 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019
26 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019
27 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018
28 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018
29 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018
30 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018
31 (Konkurss slēgts) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2018
32 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017
33 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” - „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017
34 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017
35 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 - “Latviešu valodas apguve” 2017-2018
36 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017
37 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2017
38 (Konkurss slēgts)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros - "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
39 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2016
40 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016
41 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016
42 (Konkurss slēgts)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
43 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros - “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015
44 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
45 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015
46 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” - Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014
47 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 - "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014
48 (Konkurss slēgts)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 - "Latviešu valodas apguve" 2014
49 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013
50 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013
51 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013
52 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013
53 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012
54 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012
55 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Ārpusskolas pasākumu programma 2012
56 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”
57 (Konkurss slēgts)NVO līdzfinansējuma budžeta programma - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma"
58 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem" 2009
59 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
60 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
Projekti: 1338 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Laiks-BL"Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporas laikrakstos "Laiks" un "Brīvā Latvija"
2.Biedrība "Latviesi.com"Diasporas notikumu un cilvēkstāstu multimediāla atspoguļošana
3.LAIVA LTD Sociālā medija LAIVA raidījumi latviešiem visā pasaulē
4.IMLO Lat-Ireland.Ltd Vienmēr esam blakus
5.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" DZĪVO AR PRIEKU!
6.Akciju sabiedrība "DELFI"Satura pieejamības piemērošana cilvēkiem ar invaliditāti
7.Biedrība "Ascendum"Latvijas mediju arheoloģija
8.Akciju sabiedrība "TV LATVIJA" RīgaTV24 diskusiju raidījums “Pilna Bilde”
9.Akciju sabiedrība "DELFI" Saturs nav semočkas
10.Biedrība “Kandavas Partnerība”Sadarbībā spēks!
11.Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai"Alianses Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai pārstāvja darbības Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē nodrošināšana
12.Nodibinājums "Fonds “Riga Jurmala Music Festival”"Festivāla “Rīga Jūrmala” mūzikas tehnoloģiju konference
13.Biedrība "Vides iniciatīvu centrs"Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzienā
14.Biedrība "Mantinieki"Nospiedums nākotnei
15.Nodibinājums "Ruckas mākslas fonds"Ruckas mākslas fonda darbības stiprināšana un sabiedrības iesaistes veidošana aprites ekonomikas jomā
16.Biedrība “Bānīša Draugu klubs”Brīvprātīgā darba efektīva iesaiste dzelzceļu mantojuma saglabāšanā
17.Biedrība "Jaunolaines attīstībai"Kaimiņu draudzību stiprināšana
18.Biedrība "Vecāki Aizkrauklei"Kustības dabā - labākais ko dot saviem bērniem
19. Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai
20.Nodibinājums "Fonds PLECS"Integrētas agrīnās prevencijas pieejas ieviešana Latvijā
21.Biedrība "Rīgas vācu kultūras biedrība"Jauniešu valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”
22.Biedrība "Kopā varam!"Iekļaut un iekļauties
23.Biedrība "Sansusī"Atbalsts biedrības “Sansusī” mākslas rezidenču centram un sociāli atbildīgām labklājības mākslas rezidenču programmām
24.Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse"Pasaule mainās - ejam laikmetam līdz!
25.Biedrība "Cēsu mantojums"Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana
26.Biedrība "Latvijas Izvērtētāju asociācija"Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana
27.Biedrība "Piekrastes Konvents"Piekrastes Domnīca
28.Biedrība "Iespēja visiem"Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrība
29.Biedrība "ISSP"Māksla un aktīvisms iesācējiem
30.Nodibinājums "Fonds digitālai izaugsmei TRĪS"Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu kataloga Latvijas nevalstiskajām organizācijām izveide un popularizēšana
31.Biedrība "Tēvzemes biedrība"Trešo valstu studentu iesaiste Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas veicināšanā un latviešu valodas pozīcijas stiprināšanā
32.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
33.Biedrība "Vieglās valodas aģentūra"Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā
34.Biedrība "Jelgavas attīstībai"Pasākumu kopa iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai pilsētvides attīstības jautājumos Jelgavā
35.Biedrība "Apvienība "HIV.LV""Ja kopā darām, jo vairāk varam!
36.Biedrība “Youth for City – City for Youth”Par prieku
37.Biedrība "Ziemeļlatgales sieviešu biedrība "Ieva""Bērns ģimenē un sabiedrībā
38.Nodibinājums "Valmieras atbalsta fonds"Brīvs prāts / gudrs prāts
39.Biedrība "Silta sirds"Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!
40.Biedrība "Cita Rīga"365 dienas Rīgā
Lapas: