Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2004-2009

EEZ finanšu instruments 2004-2009

eea_sif_logo


27.martā Sabiedrības integrācijas fonds pirmo reizi izsludina apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu grantu shēmā "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros. 

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektus grantu shēmas atbalsta jomās.

Grantu shēmas atbalsta jomas ir: mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana, atbalsts mazākumtautību kultūras jautājumiem, atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, kā arī sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem, atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām uz latviešu valodu un no latviešu valodas un mazākumtautību valodās un atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām ar mērķi veicināt sadarbību starp dažādu tautību skolēniem.

Kopējais pieejamais finansējums šajā konkursā ir 688 236 EUR. Minimālais finansējums vienam apakšprojektam nav noteikts, savukārt, maksimālais finansējums var būt 30 000 EUR. Pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Apakšprojektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas, kā arī LR izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes. Apakšprojektu iesniedzēji var darboties individuāli vai sadarbībā ar partnerorganizācijām. Partneri var būt Latvijas Republikas vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai šādu personu apvienība, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde. Partnerība ar donorvalstu - Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas - organizācijām ir īpaši atbalstāma.

Projektu iesniegumus šajā grantu shēmā varēs iesniegt līdz 2009.gada 27.maijam plkst. 17.00.

Lai apakšprojektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot apakšprojektu iesniegumus, Sabiedrības integrācijas fonds papildus jau esošajiem semināriem organizē informatīvu semināru Rīgā - 8.aprīlī. Pieteikšanās uz semināru pa tālruni 67281752.

Konkursi

Nr.StatussNosaukumsProgramma
1 (Konkurss slēgts) Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”