Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilso[..]

sif-jauns-kras


Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 36 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 12 000 latu. Programmas finansējums sastāda 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv diasporas vai diasporas organizāciju intereses.

Informācija par 2013.gada 07.martā izsludināto projektu iesniegumu konkursu

pdfPilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmas izvērtējums (2013) aktualizēts: 28.02.2014.

Aktuālā informācija par Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu

Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinansējums Izvērtēšanas termiņš Apstiprināto projektu skaits un saraksts Noslēgto līgumu skaits
7 projektu iesniegumi 82271,34 LVL 2013.gada maija vidus  3  3
Projects: 3 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Vienoti savstarpējā sadarbībā, stiprinot saikni ar Latviju un diasporas mītnes zemi
2.Biedrība "Trīs reiz trīs"3x3 ģimeņu saiets Īrijā 2013
3.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Vienoti valsts svētku svinēšanā, atzīmējot Latvijas dibināšanas 95.gadadienu