Начало > Источники финансирования > "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"[..]

sif-jauns-kras


"NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Sabiedrības integrācijas fonds atsāk projektu iesniegumu pieņemšanu valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros.

Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai ārvalstu fondi.

Programmas ietvaros 2016.gadā pieejamais finansējums no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem ir 80 000 EUR.

Vienam projektam maksimāli pieejamais programmas finansējums ir 25 000 EUR, kas vienlaikus nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām izmaksām, kā arī nedrīkst pārsniegt Vadošā finansētāja noteikto minimālo līdzfinansējuma apmēru.

Līdzfinansējuma projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, arodbiedrības.

Programmas „NVO līdzfinansējuma programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.gov.lv.

Līdzfinansējuma projektu iesniegumus var iesniegt sākot ar š.g. 17.oktobri, taču ne vēlāk kā š.g.1.decembrī.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Saistošie dokumenti

Проекты: 27 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība "Zemes draugi", 11.novembra krastmala 35 – 78, Rīga, LV-1050Ilgtspējības skola
2.Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010„Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā”
3.Biedrība "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"", Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga, LV-1010Vizītes Tev
4.Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010Gūstot labumu no attīstības
5.Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs”, Kronvalda iela 23, Jelgava, LV 3004“Inovatīva profesionālās svešvalodas apmācība - atslēga uz pieaugušo mācīšanās motivāciju”
6.Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010“Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums”
7.Biedrība " Izglītības inovāciju pārneses centrs ", Kronvalda iela 23, Jelgava, LV-3004Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū
8.Biedrība "Resursu centrs sievietēm “Marta”", Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009Vīriešu iniciatīva: drosme rūpēties
9.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs ", Rīgas iela 2016b, Jēkabpils, LV 5202KHETAUN(KOPĀ): GALVENIE SOĻI ROMU BĒRNU IEKĻAUŠANAI KVALITATĪVĀS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
10.Biedrība „Latvijas Jaunā teātra institūts”Kopīgā telpa: mūzika, laiks, politika
11.Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”SenGor - Starptautiskās tūrisma apmaiņas veicināšana Eiropā, atbalstot senioru ceļošanu ārpus tūrisma sezonas
12.Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā
13.Biedrība "Zaļā brīvība"Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana
14.Biedrība "Sabiedrība par atklātību Delna"Prezidentūras ES padomē uzraudzība: Pretkorupcijas labo prakšu analīze
15.Biedrība "Latvijas Platforma attīstībai sadarbības"Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai
16.Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni
17.Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta”Seksuālā bulinga (mobinga) atpazīšana Eiropā
18.Biedrība "Sabiedrība par atklātību Delna"Neklusē! - Iedzīvotāju iesaistīšana cīņā pret korupciju Eiropā
19.Resursu centrs sievietēm "Marta"Drošības Kompass: efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai
20.Baltijas Vides forumsBaltijas jūras pilotprojekts: jaunu pieeju izmēģināšana integrētam vides monitoringam Baltijas jūrā (BALSAM)
21.IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJU PĀRNESES CENTRSSadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā
22.Sabiedrība par atklātību "Delna"Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā
23.Biedrība „Izglītošanās centrs ģimenei un skolai”Noklikšķini un saņem atbalstu. Vadlīnijas efektīvai, internetā īstenotai sekundārai profilaksei narkotiku lietošanas ierobežošanai
24.Nodibinājums „Centrs "Dardedze""Šķēršļi pārvērsti iespējās: Pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu sociālo prasmju pilnveidošana vienaudžu savstarpējās vardarbības risku mazināšanai
25.Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta""Atbalsts ģimenes vardarbībā cietušām sievietēm, veidojot integrētu apmācību, konsultāciju un palīdzības modeli
26.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Patiesi brīvprātīgais
27.Biedrība "Grafiskie stāsti"ComiX4= Komiksi vienlīdzībai