sif-jauns-kras


“Kopīgi soļi – III”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Meklēt projektus

Projekts plānots Jelgavā un Jelgavas novadā, 13.05. – 30.10.2019.

Mērķauditorija Jelgavas pilsētas un novada jaunieši.

Mērķis veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, sekmēt gan mazākumtautību, gan latviešu tradicionālās kultūras, vēsturiskā un nacionālā mantojuma saglabāšanu, gan dažādu tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, kas rezultātā veicinās attīstību, saliedētību un mazākumtautību pilnvērtīgu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā un stiprinās piederības sajūtu Latvijai. Kā arī veicinās mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam.

Aktivitātes:
• Projekta administrēšana;
• Izzinošie pētniecības projekti "Mazākumtautību izcelsmes pārstāvju devums Latvijas izaugsmei šodien un vēsturē" 2019.g. maijs – oktobris;
• Izglītojošs lokālpatriotisma veicinošs pasākums „Latviskums caur kultūru un tradīcijām" 2019.gada septembris - oktobris x 2 pasākumi;
• Pasākumu kopums "Dzīva atmiņa – dzīva tauta" x 2 pasākumi 2019.gada jūnijs un septembris;
• Aktivitāte "Latvijas zemes vērtības krāsās" vasaras periodā 2019.g. jūnijs;
• Konference "Latvijas jaunās paaudzes attīstības perspektīvas globalizācijas laikmetā" 2019.g. oktobrī.

Plānotie rezultāti:
- tiks pievērsta uzmanība lokālpatriotisma veicināšanai īpaši jauniešu vidū, jo ir svarīgi lepoties un cienīt pašiem savu pilsētu/valsti un paust citiem savas dzimtenes vērtību;
- piedaloties aktivitātēs ar neformālas izglītības paņēmieniem, jaunieši saņems jaunas zināšanas un prasmes, attīstīs savu iniciatīvu un radošumu;
- veicināta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte jauniešu vidū Jelgavā, Latvijā kopumā;
- dialogs un mijiedarbība palīdzēs jauniešiem izprast citu kultūru īpatnības un komunicēt ar cilvēkiem no dažādām vidēm un kultūrām;
- tiks sekmēta mazākumtautību skolu jaunatnes spēja komunicēt par aktuālām tēmām atvērtā sabiedrībā ar mērķi mazināt vai nojaukt valodas barjeru (tai skaitā uzlabot latviešu valodas prasmes);
- tiks celta iesaistīto NVO kapacitāte un sekmēta sadarbība ar citām NVO, Jelgavas pilsētas pašvaldības un valsts iestādēm.

Piešķirtais finansējums: 5193,98 EUR / 3 650.35 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MTSP/02
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)
Īstenošanas vieta: Zemgale
Īstenošanas ilgums: 13.05.2019.-30.10.2019.