sif-jauns-kras


RīgaTV 24 raidījums “Mana Balss”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Meklēt projektus

RīgaTV 24 ir svarīga Latvijas valsts labklājība, tās iedzīvotāji, kā arī demokrātisko vērtību aizstāvība, tādēļ televīzija mērķtiecīgi strādā pie iedzīvotāju iesaistes sabiedriski nozīmīgos procesos. Raidījums "Mana Balss"" mērķis ir radīt sabiedriski nozīmīgu saturu televīzijā par pilsoņu iniciatīvām, kas tiek virzītas sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv

Raidījuma formāts spēj auditorijai sniegt nacionāla līmeņa diskusiju un sabiedrībai nozīmīgu politisko norišu analīzi. Tas ietvers iknedēļas padziļinātu apskatu, diskusijas formātā, par kādu no sabiedrībai aktuālajām tēmām. Savu kārt, dzīvā satura televīzijas interaktīvais formāts ļaus diskusijās piedalīties arī klātesošajiem skatītājiem.

Projekta galvenais uzdevums ir debašu formas raidījuma "Mana Balss" filmēšana un pārraide TV ēterā.

Līdz šim raidījums ir ticis pārraidītas 2 sezonas, un tas ir pārliecinoši pierādījis sabiedrības interesi un dzīvotspēju. Skatītāju sasniedzamība 2018. gadā 1400 (Reach000).

Šis projekts ļaus raidījumu turpināt arī nākamajā sezonā, un, nodrošināt skatītāju iesaisti un interesi sociālos, un politiskos notikumos. Raidījums veido sabiedrības apziņu, ka tās domas un vēlmes tiek ņemtas vērā, sabiedrība var un tai vajag iesaistīties notikumos.

Projekta mērķauditorija ir sabiedrībā aktīvi pilsoņi, kas ir ieinteresēti sabiedrībai nozīmīgos procesos, kā arī tie mazaktīvākie pilsoņi, kam ir potenciāls tikt iesaistītiem pilsoniskajos procesos un/vai izglītotiem par politiskajiem notikumiem Latvijā. Mērķauditorijas vecums ir 16+, dzīves vieta: Latvija un Latvijas valsts piederīgie pasaulē. Kopumā projekta ietvaros paredzēti 35 (50 min.) raidījumi no 2019. g. maija līdz 2020. g. janvārim

Piešķirtais finansējums: 48007,00 EUR / 33 739.51 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MA/084/28
Projekta īstenotājs: AS "TV LATVIJA"
Īstenošanas ilgums: 10.05.2019. - 31.01.2020.