sif-jauns-kras


TUESI.LV 100+

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Oписание

Projekta TUESI.LV 100+ ietvaros tiks radīti 20 iedvesmojoši video stāsti par jauniem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju. Projekts turpinās Latvijas simtgadei veltīto TUESI.LV video stāstu sēriju.

Projekts uzrunās Latvijas sabiedrību īsā, kodolīgā un viegli uztveramā video formātā. Radītie TUESI.LV iedvesmas video stāsti sekmēs pilsoniskās sabiedrības attīstību - veicinās Latvijas iedzīvotāju piederības apziņu un motivāciju līdzdarboties savas kopienas un valsts veidošanā. Katrs TUESI.LV stāsta varonis būs "dzīvs" un "reāls" piemērs piederības apziņai un aktīvā rīcībā balstītai līdzdalībai savas kopienas un valsts veidošanā.

Projekta mērķi:
• Veicināt Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu, piederības apziņu Latvijai, kā arī radīt interesi un motivāciju līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē;
• Popularizēt jaunos cilvēkus kā resursu Latvijas tagadnes un nākotnes veidošanā.

Projekta mērķgrupas:
• Jauni cilvēki dažādos Latvijas reģionos (TUESI.LV video stāstu varoņi) - 20 cilvēki;
Latvijas iedzīvotāji (dažādas sabiedrības grupas, t.sk. jaunieši), kuri noskatīsies sagatavotos TUESI.LV video stāstus - 100 000 (sasniegtās auditorijas lielums).

Информация

предоставил финансирование: 16800,00 EUR / 11 807.11 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/042
Исполнитель проекта: Biedrība "Next"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.05.2019.-31.10.2019.

Документы

Документы