esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


"Latgales skolu Varavīksne - LaSVa" (Krāslavas novada, Daugavpils un Rēzeknes skolu (latviešu un mazākumtautību) sadarbības tīkla attīstīšana un paplašināšana)

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir veicināt Latgales novadā dzīvojošo, Krāslavas, Daugavpils un Rēzeknes skolu sadarbības tīklā iesaistīto dažādu tautību un sociālo grupu pārstāvju savstarpējo sapratni un sadarbību, sabiedrības etnisko integrāciju. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- sagatavot un apkopot skolu sadarbības projekta darbībai nepieciešamos materiālus;
- noorganizēt izbraukuma seminārus un tikšanās sadarbības tīklā iesaistītajās skolās;
- izveidot 3 apjomīgas tematiskas nodaļas Varavīksnes vidusskolas mājas lapā, kas ietver jaunākās ziņas un rakstus par tēmu, virtuālās dienasgrāmatas, komentārus, darba grupas čatā un čata istabās, virtuālās intervijas ar dažādu institūciju speciālistiem par projekta apakštēmām, virtuālās konsultācijas ar speciālistiem, virtuālos tiltus u.c. aktitvitātes. Nodaļu tēmas: 1) “Latvijas bagātība – mazākumtautības un latvieši”, 2) “Latgale - daudzveidīgu tradīciju varavīksne”, 3) “Integrācija un pilsonība”;
- noorganizēt sadarbības tīklā iesaistīto skolu pārstāvju 4 tikšanās;
- izveidot un izdot 3 tematiskus bukletus;
- noorganizēt vasaras integrācijas nometni - “LaSVa -2010”.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 3 izbraukuma semināri „Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes poļu vidusskolā un Daugavpils 12.vidusskolā, kopā 3*100 dalībnieki;
- Noorganizēti 3 virtuālie tilti - konferences un 3 virtuālās intervijas un konsultācijas ar dažādu nozaru speciālistiem;
- Noorganizēta integrācijas nometne „LaSVa 2010” (40 dalībnieki, 7 dienas), kuras ietvaros notikuši 3 mācību braucieni (ekskursijas), 2 aptaujas 1500 aptaujātie), 6 tikšanās, 4 diskusijas, 4 grupu darbi, 4 konkursi, 4 praktiskās nodarbības, 6 interaktīvie pasākumi, akcija „Mēs par integrāciju”, talka, 3 radošās darbnīcas;
- Izveidota Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mājas lapas www.varaviksne.lv sadaļa „Projekts „LaSVa”” ar blogošanas iespējām, statistisko un maināmo informāciju 3 tematiskajos blokos. Sagatavoti un internetsalikumā pieejami 3 tematiski projektu un interneta sadaļu popularizējoši bukleti, izveidota projekta dienasgrāmata ar fotoreportāžām;
- Veikti publicitātes pasākumi (publicēti raksti Krāslavas novada informatīvā izdevumā „Krāslavas Vēstis”, avīzē „Vietējā”, laikrakstā „Latgales Laiks”, avīzē „Ezerzeme”, avīzē „Panorama Rezekne” (kr.val.), kā arī interneta portālos „tvnet.lv”, „izglītība – kultura.lv”, „skolotajs.lv”, „daugavpils.lv”, „d-fakti.lv”, „gorod.lv”, „panorama-rezekne.lv”, „kraslava.lv”, „ezerzeme.lv”, „daugip.lv”, „latvians.lv”, „news.lv”, „unity.lv”, „daug12vsk.lv”.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Skolēni,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
Грант: 21468.93 LVL / 30 547.54 EUR
Использованный грант: 19239.36 LVL / 27 375.14 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/3-3/32
Исполнитель проекта: Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Партнер: Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Daugavpils 12.vidusskola, Rēzeknes poļu vidusskola
Дата начала проекта: 15.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://www.varaviksne.lv
Cтатус: проект осуществлён