Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


„Krāsainās pasaules" - Limbažu rajona latviešu un mazākumtautību kultūru dialoga veicināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 89 973,53 EUR (90% ) LVL / 128 020.80 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-69/09
Projekta īstenotājs: Limbažu rajona padome
Sadarbības partneris: Pāles pamatskola
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes interešu izglītības iestāde „Devītais vilnis"
Katvaru pagasta padome
Īstenošanas vieta: Vidzeme - Limbažu rajons
Galvenās aktivitātes: Čigānu bērnu ansambļa attīstīšana un tautasdziesmu krājuma izdošana; Lībiešu koncertprogrammas izveide; Mazākumtautību kultūru pasākumi; Dažādu tautību deju festivāls; Nometne par mazākumtautību kultūrām Limbažu raj.; Sienas kalendārs un galda spēle; Informatīvs izdevums par mazākumtautību aktualitātēm; Videomateriāls par Limbažu rajona kultūru dialogu un tā pārraidīšana TV
Īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2008. gada 29. februāris)