Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Sargā sevi, sargā māsas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 89 260,47 EUR (90% ) LVL / 127 006.21 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-35/21
Projekta īstenotājs: Biedrība „Resursu centrs sievietēm „MARTA""
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Kontaktinformācija: Dita Lāce
Tālr.: 67378539; 29334137
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Politikas uzraudzība un analīze iecietīgas politikas veidošanai un multiplās diskriminācijas novēršanai; Sabiedrības informēšana iecietības veidošanai; Sieviešu organizāciju kapacitātes celšana multiplās diskriminācijas pret sievieti atpazīšanai un novēršanai (semināri); Resursu centra sievietēm „Marta" kapacitātes celšana dialoga nodrošināšanai starp pilsonisko sabiedrību un valsts institūcijām (semināri, sanāksmes, sarunas)
Īstenošanas ilgums: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)