eez-2009  grafiskais elements


Semināra darba kārtība

INFORMATĪVS PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS

grantu shēmas
"Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana",
kas tiek finansētas EEZ finanšu instrumenta ietvaros,
projektu ieviesējiem

 

Viesnīca "Gutenbergs", zāle Johans
Doma laukums 1, Rīga
3.12.2009. plkst.10:00 - 16:00

 

09:30  - 10:00 Dalībnieku reģistrācija

10:00 - 10:10  Semināra atklāšana:

Sandra Rieksta, SIF sekretariāta direktores vietniece

 

10:10 - 12:00  Projektu īstenotāju prezentācijas

Projektu īstenotāji

 

12:00 - 12:30  Kafijas pauze

 

12:30 - 14:30  Projektu īstenotāju prezentācijas

Projektu īstenotāji

 

14:30 - 15:00  Kafijas pauze

 

15:00 - 16:00  Diskusija par problēmjautājumiem, neskaidriem jautājumiem, labo praksi, iespējamo sadarbību projekta īstenošanas gaitā

Uz Jūsu jautājumiem atbildēs Jeļena Šaicāne - Programmu uzraudzības nodaļas vadītāja, Elita Strīķe - Finanšu kontroles nodaļas vadītāja, Ilona Stalidzāne - Komunikāciju - sabiedrisko attiecību speciāliste un citi SIF speciālisti