ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Sociāli atstumto iedzīvotāju grupu apmācība uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai Dobeles rajonā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Pašvaldību iestāde
Reģioni: Zemgale
Piešķirtais finansējums: 44944.57 LVL / 63 950.36 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0107
Projekta īstenotājs: Dobeles novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Dobeles pilsētas dome
Uzsākšanas datums: 01.02.2007.
Pabeigšanas datums: 31.01.2008.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Telefons: 3750476, 9148575
Fakss: 3750473
Statuss: Pabeigts