Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


RaDI - radošas daudzpusīgas iespējas

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta „RaDI – radošas daudzpusīgas iespējas” ideja ir veicināt starpkultūru dialogu starp atšķirīgu kopienu jauniešiem, kas nereti ļoti maz zina par otras puses ikdienu, interesēm un problēmām.

Mērķa grupas ir pilsoniski aktīvi dažādu tautību bērni un jaunieši, kuri vēlas padziļināt zināšanas un pieredzi par citu tautu kultūru un tradīcijām, radoši darboties radošajās nodarbībās un līderības nodarbību ciklā.

Projektu plānots īstenot trijos plānošanas reģionos – Rīgā, Vidzemē (Valkā) un Kurzemē (Liepājā).

Projekta ietvaros tiek plānotas 4 galvenās aktivitātes – pieredzes apmaiņas nometne (Valkā), līderības un radošo nodarbību cikli (Valkā, Rīgā, Liepājā), kā arī projekta noslēgumā – Jauniešu forums – konference (Liepājā).

Katra aktivitāte pati par sevi ir daļa, lai veicinātu bērnu un jauniešu savstarpējo saprašanos un savstarpējo dialogu, attīstītu līderības spējas un radošumu kādā no piedāvātajiem netradicionāli nodarbību cikliem.

Projekta rezultātā iesaistītie bērni un jaunieši atklās dažādu kultūru vērtības, tiks veicināta etnisko minoritāšu integrācija, vienlaikus arī stiprināta identitātes nezaudēšana un izpratne par mazākumtautību kultūras bagātībām.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 7000,00 LVL / 9 960.10 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/SP/31/07
Projekta īstenotājs: Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Sadarbības partneris: Valkas ģimnāzija, Liepājas 8.vidusskola

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli