sif-jauns-kras


Drošības Kompass: efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: LVL 1390.34 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Resursu centrs sievietēm MARTA