sif-jauns-kras


Zemgales mazākumtautību NVO projketspējas veicināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, attīstot starpkultūru sadarbību un stiprinot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju.
Projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona biedrību un nodibinājumu vadītāji un administratīvais personāls.
Projekta īstenošanas vieta: Zemgales reģions.
Projekta galvenās aktivitātes: apmācību programmas „Projektu izstrādes un vadības pamati" izstrāde, kas saturiski un metodiski piemērota mazākumtautību pārstāvju kompetenču uzlabošanai; konkursa „Zemgales mazākumtautību NVO projektu programma" organizēšana; pilotprojekta īstenošanas mentorēšana un tā rezultātu un labās prakses apkopošana un popularizēšana.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
предоставил финансирование: 5971,15 EUR / 4 196.55 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/MT/03
Исполнитель проекта: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Юридический адрес: Rīgas iela 216B, Jēkabpils
Период проетка: 06.2015.-16.10.2015.