sif-jauns-kras


Latvijas Lauku sieviešu apvienības sabiedriskās aktivitātes

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Mājas lapas pilnveidošana
Veiksmīgai popularizēšanai par pieredzi pilsoniskās sabiedrības attīstībā aktīvi izmantojot LLSA mājas lapu.
- Informācija par LLSA darbību mājas lapā www.llsa.lv.
- Regulāra informācija par LLSA aktivitātēm mājas lapā www.llsa.lv

Vasaras nometnes lauku sievietēm Rēzeknē, Limbažos, Vecumniekos
- Mācāmies strādāt ar cilvēkiem un atrast motivāciju iesaistīt mazaktīvos cilvēkus.
- Cilvēki, kuri iesaistījušies apmācībās vienā projektā, parasti iesaistās arī nākošo projektu pasākumos.
- Cilvēki, kuri savu laiku un enerģiju atvēl arī vispārības interesēm, labi spēj pamudināt uz rīcību arī citus.
- Mūsu projektos iesaistītie dalībnieki nodod informāciju savu pašvaldību iedzīvotājiem, tādējādi veicinot arī šo iedzīvotāju iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.

Baltijas konference
- Paplašināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citu valstu NVO un citām organizācijām- Baltijas valstu lauku sieviešu konferencei Igaunijā 2017. gada oktobrī.

LLSA konference
- Nodrošināt biedrības LLSA stabilu un ilglaicīgu darbību, organizējot regulāru darbību un gada noslēguma LLSA konference 2017.gada 27.oktobrī ZM Lielajā zālē.

Dalība Rāmavas izstādē
- Apzināt lauku uzņēmējas dalībai starptautiskās izstādēs Rāmavā „Lauku sēta 2017".

Darba programma veicinās Latvija Lauku sieviešu apvienības ilgtermiņa mērķi sekmēt Latvijas lauku attīstību, veicinot lauku sieviešu izglītību, informētību un iekļaušanos pilsoniskās attīstības procesos, veicot koordinācijas un sadarbības funkcijas starp Latvijas lauku iedzīvotājiem un vietējām un Republikas varas struktūrām, jo visas mūsu aktivitātes tieši vai netieši ir vērstas uz šo mērķi.

Darba programma veicinās arī ilgtermiņa plāna tiešo mērķu: dialoga veidošanu starp iedzīvotājiem, varas struktūrām un pašvaldībām likumdošanas un politikas jomā, cilvēku iesaistīšanos NVO darbībā, labdarības veicināšanu, pieredzes popularizēšanu, starptautisko sakaru nostiprināšanu, jo darba programma ietver pasākumus katrā šai jomā.

Darba programma veicinās biedrības stabilu un ilglaicīgu darbību, jo radīs iespējas stiprināt LLSA rīcībspēju veikt regulāru darbību pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

Darba programmas īstenošanai mums ir liels aktīvo sieviešu kopums Latvijas laukos. Šīm sievietēm raksturīga neatlaidība, nesavtība un liela ieinteresētība savu līdzcilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā.

предоставил финансирование: 4858,80 EUR / 3 414.78 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/ 030
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Lauku sieviešu apvienība"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.06.2017.-31.10.2017.