Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta ietvaros biedrība RC ZELDA stiprinās personu ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanos un attīstīs spēju aizstāvēt savas tiesības un intereses, nodrošinot bezmaksas juridisko palīdzību; attīstot personu ar garīga rakstura traucējumiem spējas formulēt savas vajadzības un paust savu viedokli, kā arī informējot sabiedrību par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām.

Juridiskā palīdzība tiks sniegta galvenokārt pašām personām ar garīga rakstura traucējumiem (aptuveni 60 personām), gan arī tuviniekiem (aptuveni 30 personām). Konsultācijas galvenokārt būs saistītas ar jautājumiem par personas tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, rīcībspējas jautājumiem, personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un vienlīdzīgu pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem. Projekta ietvaros tiks celta RC ZELDA Konsultatīvajā padomē pārstāvēto personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības kapacitāte. Tiks sagatavoti informatīvi materiāli sabiedrības informēšanai par personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta noslēgumā tiks organizēta apaļā galda diskusija, kurā dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta rezultātiem – informējot par galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras personas ar garīga rakstura traucējumiem; iepazīstinot ar konsultatīvās padomes viedokli par personu ar garīga rakstura traucējumiem aktuālajiem jautājumiem un prezentējot sabiedrības informēšanai sagatavotos materiālus.

Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 9999,94 EUR / 7 028.00 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 051
Исполнитель проекта: Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.03.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор