sif-jauns-kras


Mūsējie Viņi iedvesmo citus

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Поиск проектов

Projekta pamatā ir publikāciju sērija portālā žurnālos Patiesā Dzīve, 9 Vīri, portālā jauns.lv, laikrakstos Kas jauns Avīze un Laimīgā Programma.

Paralēli publikāciju sērijai rīkojam kampaņu ar nosaukumu Mūsējie, kurā aicinām Latvijas sabiedrību dalīties savā pieredzē par pozitīvajiem integrācijas piemēriem.

Kampaņa notiek visos izdevniecības medijos. No lasītāju iesūtītajiem piemēriem, izdevniecības žurnālisti veido jaunus stāstus, portretus, intervijas un reportāžas

Visas publikācijas tiek veidotas no konkrētiem, reālajā dzīvē balstītiem piemēriem. Katru aprakstīto situāciju komentē, izvērtē, analizē jomas eksperti – juristi, ekonomisti, atbildīgo institūciju pārstāvji, izpildvaras un likumdevēju pārstāvji.

Projekta noslēgumā rīkojam publikāciju varoņu klātienes tikšanos ar integrācijas jomas vadošajām amatpersonām. Pēc tikšanās apkopojam konkrētus priekšlikumus integrācijas politikas uzlabošanai.Результаты проекта:

http://jauns.lv/tema/musejie-vini-iedvesmo-citus

предоставил финансирование: 25646,62 EUR / 18 024.55 LVL;
Номер проекта: 2017/LV/MA/MT/09
Исполнитель проекта: SIA "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI"
Место реализации: Latvija
Период проетка: 01.06.2017.-31.10.2017.

http://jauns.lv/tema/musejie-vini-iedvesmo-citus