Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Kultūras mediju izdevēju (NVO) finansiālās patstāvības un ilgtspējas stiprināšana, ietverot priekšlikumu izstrādi Kultūras ministrijai par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - sekmēt Latvijas kultūras mediju izdevēju (specifiski NVO) finansiālo patstāvību un ilgtspēju. Projekta galvenās aktivitātes: priekšlikumu Kultūras ministrijai izstrāde par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai, dalība SLO komisijā, "Satori.lv" lasītāju ziedošanas kampaņas koncepcijas izstrāde un realizācija, kopā ar biedrību "Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija" pieredzes apmaiņas semināru un meistardarbnīcas par finansiālās patstāvības un ilgtspējas veicināšanu organizēšana kultūras mediju izdevējiem (specifiski NVO). Projekts tiek īstenots Rīgā un visā Latvijā (ziedošanas kampaņa internetā).

предоставил финансирование: 37 925,34 EUR / 26 654.08 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MAC/081
Исполнитель проекта: Biedrība "Ascendum"
Место реализации: Rīga, visa Latvija
Период проетка: 20.01.2020.- 31.10.2020.