eea_sif_logo


Mazākumtautību kultūras un sabiedrisko aktivitāšu hronika "ETNOSI. HRONIKAS. 2009"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir sekmēt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus apstākļus Latvijas mazākumtautībām, kā arī informēt plašāku sabiedrību par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts uzfilmēt un DVD formātā izdot apjomīgu un saistošu krājumu "Etnosi. Hronikas. 2009/2010", kas informē par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju. Plānoti arī projekta publicitātes un DVD krājuma prezentācijas pasākumi.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izveidots DVD krājums "Etnosi. Hronikas. 2009/2010" - 500 krājumi (katrā 4 DVD, 59 dažādas epizodes, kopā 10 h), kas informē par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju;
- Noorganizēti 5 izdotā DVD krājuma prezentācijas pasākumi (kopā 103 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 darba semināri (38 dalībnieki) un noslēguma seminārs (25 dalībnieki) projektu rezultātu analīzei, NVO viedoklim par nepieciešamajiem pasākumiem pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un sabiedrības integrācijas veicināšanai Latvijā.
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija regulāri ievietota biedrības mājas lapā www.projectvisuallatvia.lv, preses relīzes publicētas 4 portālos: www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.notikumi.lv un www.kasjauns.lv)
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Грант: 33211.31 LVL / 47 255.44 EUR
Использованный грант: 29400.74 LVL / 41 833.48 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-20/14
Исполнитель проекта: Projekts "Vizuālā Latvija"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
Tелефон: 29106527
www: http://www.projectvisuallatvia.lv/
Cтатус: проект осуществлён