Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana Latvija[..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” ietvaros

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka 2010.gada 13.maijā noslēdzās apakšprojektu iesniegumu pieņemšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros. Līdz apakšprojektu iesniegšanas termiņa beigām saņemts 401 apakšprojekta iesniegums.

Līdz apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām Sabiedrības integrācijas fondā saņemts 401 apakšprojekta (turpmāk – projektu) iesniegums projektu konkursa pirmajai daļai, taču precīzu iesniegto projektu iesniegumu skaitu programmā varēs pateikt tikai pēc dažām dienām, jo projektus ir iespējams iesniegt, nosūtot tos pa pastu, kur pasta zīmogs ir projektu iesniegumu iesniegšanas pēdējās dienas datums, t.i. 13.maijs. Tiek sagaidīts, ka pa pastu iesūtīs vēl vairākus desmitus projektu iesniegumu, līdz ar to tiks sasniegts rekordliels projektu iesniegumu skaits. Projektu iesniegumu otrā daļa būs jāsagatavo tikai pēc Sabiedrības integrācijas fonda uzaicinājuma saņemšanas un jāiesniedz līdz 2010.gada septembrim.

NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem. Apakšprojektu konkursam bija iespējams pieteikt mikro un makro projektus. Mikro projekta apjoms ir 10 000 – 50 000 Šveices franku (4600 – 23 000 latu), tai skaitā 5% ieviesēja līdzfinansējums, savukārt makro projekta apjoms ir 50 000 – 200 000 Šveices franku (23 000 – 92 000 latu), tai skaitā 10% ieviesēja līdzfinansējums. Kopējais pieejamais finansējums šīs grantu shēmas ietvaros ir 3 623 530 CHF ekvivalents latos.

Projektu iesniegumu 1.daļas vērtēšanas rezultāti būs zināmi š.g. jūlijā