esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis: 1. Stiprināt RLB kapacitāti, nodrošinot darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un veicināt sniegto publisko pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai. 2. RLB administratīvās kapacitātes stiprināšana, tās izglītošana, sekmējot dalību ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības pasākumu īstenošanā. 3. Nodrošināt RLB pārstāvniecību Latvijas un ES sadarbības tīklos, lai efektīvi līdzdarbotos kultūrpolitikas procesos, sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti. Projekta tiešā mērķa grupa: „Rīgas Latviešu biedrības” biedri un darbinieki. Projekta īstenošanas laiks ir 9 mēneši, kuru laikā tiks nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas standartu izstrāde un ieviešana, RLB nepieciešamo resursu apzināšana, izzinātas filantropijas dažādās iespējas, rīkots atvērto durvju dienas pasākums. Pasākumi stiprinās cilvēkresursu kapacitāti, lai nodrošinātu aktīvu mērķa grupas līdzdalību kultūrpolitikas procesos, sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Результаты проекта: Projekta mērķis - stiprināt Rīgas Latviešu biedrības (RLB) kapacitāti, nodrošinot darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un veicināt sniegto publisko pakalpojumu pieejamību plašākai sabiedrībai, stiprināt RLB administratīvo kapacitāti, veikt izglītošanu, sekmējot dalību ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības pasākumu īstenošanā un RLB pārstāvniecības nodrošināšanā Latvijas un ES sadarbības tīklos, ir sasniegts. Projekta tiešā mērķa grupa: „Rīgas Latviešu biedrības” biedri, darbinieki un brīvprātīgie - 200 personas, ir sasniegta. Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta kvalitātes vadības sistēmas standartu izstrāde un ieviešana, RLB nepieciešamo resursu apzināšana, izzinātas filantropijas iespējas, rīkots atvērto durvju dienas pasākums, notikusi pieredzes apmaiņa biedrībā "Es Latgalei", veikti starptautiskās sadarbības pasākumi: biedrības darbinieki piedalījušies "Europa Nostra" starptautiskā kongresā Lisabonā, pieredzes apmaiņas braucienā uz Liebritāniju, organizāciju The National Trust. RLB ir iekļāvusies "Europa Nostra" un "Interpret Europe" starptautiskās sadarbības tīklos, noslēdzot sadarbības līgumus. Projekta ietvaros tika pilnveidota RLB māajslapa www.rlb.lv, izdoti kvalitātēs vadības standarti, vēstures materiālu izglīotojoši izziņošs buklets, brošūra par projekta īstenošanu, informācijas apmaiņas baneris.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2012-12-17
ESF финансирование: 26 650.56 EUR / 18 730.12 LVL;
  • ESF финансирование: 24 537.17 EUR / 17 244.82 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 113.39 EUR / 1 485.30 LVL;
ESF награждено: 26 650.56 EUR / 18 730.12 LVL;
  • ESF награждено: 24 537.18 EUR / 17 244.83 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 113.38 EUR / 1 485.29 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/029
Исполнитель проекта: Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 30.09.2012.
Место реализации: Merķeļa iela 13, Rīga
Юридический адрес: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Tелефон: 67358550
Факс: 67358566
www: http://www.rlb.lv
Cтатус: проект осуществлён