Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta ietvaros paredzēta Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa: Dobeles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Dobeles novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana un publicitātes pasākumu nodrošināšana; 2. Pētījuma veikšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā; 3. Vienota projektu vadības sistēmas modeļa izveide; 4. Pieredzes apmaiņa.

Результаты проекта: Īstenotās aktivitātes ir virzītas projektam izvirzīto mērķu sasniegšanai - panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles novada pašvaldības līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ietvaros: 1) Izstrādāts "Pētījums par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu Dobeles novadā". Pētījums ietver: pārskatu, apkopojumu un analīzi par projektu īstenošanu un ietekmi uz Dobeles novada attīstību, iedzīvotāju, sociālo partneru, pagastu pārvalžu, novada pašvaldības darbinieku, nozaru speciālistu un ekspertu viedokļu izpēti, atbilstošāko finanšu instrumentu esošo problēmu risināšanai un vajadzību apmierināšanai izpēti. 2) Veikta vienota Projektu vadības sistēmas (PVS) modeļa izveide, kuras ietvaros organizēti Dobeles pašvaldības speciālistu apmācību kursi: "Projektu vadības sistēmas lietošana" un "Projektu vadības sistēmas administrēšana", izstrādātas "Projektu vadības sistēmas "EXERTUS" lietotāja rokasgrāmata", tiek nodrošinātas konsultācijas lietotājiem. 3) Organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni: Kuldīga un Talsi (16 dalībnieki) un Ventspils (16 dalībnieki).
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2012-05-10
ESF финансирование: 24 856.22 EUR / 17 469.05 LVL;
  • ESF финансирование: 24 856.22 EUR / 17 469.05 LVL;
ESF награждено: 24 856.23 EUR / 17 469.06 LVL;
  • ESF награждено: 24 856.23 EUR / 17 469.06 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045
Исполнитель проекта: Dobeles novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.09.2011.
Дата окончания проекта: 31.05.2012.
Место реализации: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Юридический адрес: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tелефон: 63720940
Факс: 63722463
www: http://www.dobele.lv
Cтатус: проект осуществлён