Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta ietvaros plānots veikt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk-Aģentūra) procesu īpašnieku un procesu dokumentācijas izstrādātāju apmācības procesu vadības jautājumos un efektīva komandas darba veidošanai. Kā arī plānots piesaistīt konsultantu, kurš iesaistītos daļai Aģentūras atbalsta procesu un vadības procesu. Apmācības mērķis - sekmēta procesu dokumentācijas izstrāde. Ieguvums no piesaistītajiem konsultantiem-īsā laika posmā izstrādāta vienveidīga procesu dokumentācija. Projektu rezultātā tiktu radīti labvēlīgi apstākļi efektīvai procesu vadībai, tādejādi nodrošinot Aģentūras stratēģijas un mērķu izpildi. Aģentūra sevi apliecinās kā atbildīgu, uzticamu, atklātu un pretimnākošu - uz klientu orientētu institūciju. Projektu plānots īstenot 18 mēnešu laikā.

Projekta rezultāti: Projektā tika izstrādāts 31 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) definēts process, piemēram, "pakalpojumu piešķiršana", "pakalpojumu izmaksa", "konsultēšana un informēšana", "apdrošinātās personas kontu uzturēšana", kas nodrošina VSAA darbību efektīvu norisi, caurspīdīgumu un lietu sakārtotību. Notika apmācības procesu vadības jautājumos un efektīva komandas darba veidošanā 20 darbiniekiem, tika radīti labvēlīgi apstākļi efektīvai procesu vadībai, tādējādi nodrošinot VSAA stratēģijas un mērķu izpildi. Projektā ievadīti un sistematizēti 290 normatīvie dokumenti, piemēram, "Valsts sociālo pabalstu likums", likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Projekta laikā izveidotie procesu apraksti publicēti VSAA iekšējā tīklā.
Īstenotāja statuss: Valsts aģentūra
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2010-05-05
Projekta kopējais finansējums: 21 100.85 EUR / 14 829.76 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 17 935.73 EUR / 12 605.30 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 3 165.12 EUR / 2 224.46 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 21 100.85 EUR / 14 829.76 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 17 935.73 EUR / 12 605.30 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/024
Projekta īstenotājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Uzsākšanas datums: 01.11.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Telefons: 67011838
Fakss: 67011812
Statuss: Pabeigts