eea-norway


Dokumentālā kino un foto apvienības ELM MEDIA cilvēkresursu kapacitātes un materiāli - tehniskās bāzes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt nodibinājuma "Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"" institucionālo kapacitāti, kas ietver atbalstu jaunu darbinieku apmācībai darba vietā, organizācijas mājas lapas uzlabošanu, jauna aprīkojuma, programmatūras iegādi un telpu remontu. Nodibinājuma "Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"" darbības ilgtermiņa plāns paredz paplašināt Latvijas sabiedrībai pieejamo sociāli aktīvo audiovizuālo produktu klāstu, veidojot dokumentālās filmas, fotoizstādes un fotoalbumus par dažādiem vides aizsardzības un sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros piesaistīti 2 jauni darbinieki, kas apmācīti filmēt, apstrādāt materiālu, montēt (1 darbinieks) un sagatavot projekta pieteikumus, plānot finanses, piesaistīt finansējumu (1 darbinieks). Projekta ietvaros sagatavoti 10 projektu pieteikumi (atbalstīti 3, piesaistot finansējumu 15500 LVL), iegādāts aprīkojums (projektors, videomonitors, skaņas montāžas darba stacija, skaņas montāžas karte, programmatūra fotogrāfiju apstrādei), izveidota nodibinājuma mājas lapa www.elmmedia.lv, izdoti 300 DVD ar studijas veidotajām filmām.
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 31707.33 LVL / 45 115.47 EUR
Izlietotais grants: 28740.00 LVL / 40 893.34 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./3-9/13
Projekta īstenotājs: Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 31.05.2008.
WWW adrese: http://www.elmmedia.lv
Statuss: Pabeigts