ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Komercdarbības un pašnodarbinātības programmas izstrāde un īstenošana Limbažu rajonā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais finansējums: 49200.19 LVL / 70 005.56 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0091
Projekta īstenotājs: Limbažu novada dome
Sadarbības partneris: Braslavas pagasta padome,Limbažu lauku sieviešu apvienība,Izglītības biedrība "Imanta",Lauku sieviešu klubs "Naktsvijoles"
Uzsākšanas datums: 01.09.2006.
Pabeigšanas datums: 29.02.2008.
Juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Telefons: 4020400
Fakss: 4070870
Statuss: Pabeigts