sif-jauns-kras


Globālā pilsēta / Lokālā pilsēta

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 9700.00 LVL LVL / 13 801.86 EUR
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Jaunā teātra institūts"