Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Mērķis: Veicināt sociālo iekļaušanu un sociālā nevienlīdzības mazināšanu attīstot pieejamu vidi Latvijā. Uzlabot sociālos pamatpakalopjumus, un veicināt sociālo iekļaušanos sabiedrībā personām ar pārvietošanās grūtībām. Projekta laikā plānots inovatīvi uzlabot sociālos pakalpojumus un to pieejamību, uzlabojot iespēju sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām ar pārvietošanās grūtībām apmeklēt dažādus objektus un pasākumus Latvijas pašvaldībās, kā arī piedāvāt iespēju uzzināt par pieejamiem maršrutiem un transportu personām ar pārvietošanās grūtībām. Papildus, realizējot šo projektu ir mērķis iedrošināt arī pārējās pašvaldības veikt savās teritorijās vides pieejamības uzlabošanu personām ar pārvietošanās grūtībām, ka arī veicināt personu ar pārvietošanās grūtībām sociālo iekļaušanos sabiedrībā.
Mērķa grupa: personas ar pārvietošanās grūtībām, kas šā projekta ietvaros ir: jaunās māmiņas un ģimenes, cilvēki ar pārvietošanās traucējumiem un personas ar redzes un dzirdes invaliditāti, seniori, kā arī persona ar īslaicīgu invaliditāti, kuram ir ierobežotas vai apgrūtinātas pārvietošanās iespējas.
Īstenošanas vieta: Jūrmalas, Tukuma un Alūksnes pašvaldību administratīvās teritorijas.
Galvenās aktivitātes: 1.Darba grupu izveide; 2.Tūrisma objektu identificēšana katrā pašvaldībā; 3.Objektu novērtējums un rekomendāciju izstrāde; 4.Maršrutu izstrāde un testēšana; 5. Trīs objektu pielāgošana katrā pašvaldībā, cilvēku, ar pārvietošanās grūtībām vajadzībām; 6.Apmācību semināru rīkošana tūrisma industrijas darbiniekiem; 7. Informācijas apkopošana katras pašvaldība mājaslapā; 8.Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Результаты проекта: Projekts īstenots no 01.09.2014.-31.11.2015., Vidzemes un Zemgales reģionos.
Īstenojot projektu ir sasniegts projekta mērtķis - ir veicināta sociālā iekļaušana un mazināta sociālā nevienlīdzība, attīstot pieejamu vidi Latvijā. Uzlaboti sociālie pamatpakalopjumui, un veicināta sociālā iekļaušanās sabiedrībā personām ar pārvietošanās grūtībām. Projekta laikā uzlaboti sociālie pakalpojumi un to pieejamība, uzlabojot iespēju sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām ar pārvietošanās grūtībām apmeklēt dažādus objektus un pasākumus Latvijas pašvaldībās, kā arī piedāvāta iespēja uzzināt par pieejamiem maršrutiem un transportu personām ar pārvietošanās grūtībām.
Sasniegti šādi rezultāti: Notikušas 15 darba grupu tiksānās. Identificēti populārākie 60 tūrisma objekti Jūrmalas, Alūksnes un Tukuma pašvaldībās. Izveidoti 3 apkopojumi par objektiem, kuri ir pieejami cilvēkiem ar paŗvietošanās grūtībām Jūrmalas, Alūksnes un Tukuma pašvaldībās. Izveidoti 3 rekomendāciju saraksti (viens katrai pašvaldībai), par 45 objektiem, 15 objektiem katrā no 3 pašvaldībām, Izstrādāti 3 maršruti, pa vienam katrā pašvaldībā, kas pieejams cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Tika paŗbaudīti visi trīs maršruti pašvaldībās, veicot pārbaudes braucienu, katrā ar 20 personām. Tika uzlaboti vai pielāgoti 3 objekti katrā pašvaldībā. Tika apmācīti 80 tūrisma nozares paŗstāvji un darbinieki, kā arī NVO pārstāvji, kopā apmācīti 240 cilvēki. Izdalīti 480 izdales materiāli. Tika organizētas publicitātes aktivitātes 3 pašvaldībās, ievietojot informāciju pašvaldību mājas lapās, nosūtot preses relīzi.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MEC/041
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 26.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Nodibinājums „Pieejama Latvija”,Jūrmalas pilsētas dome,Tukuma novada dome,Alūksnes novada pašvaldība,"Pārtraukt diskrimināciju"
Место осуществления проекта: Jūrmala
Регион(ы) осуществления проекта: Видземскый регион,Земгальскый регион,Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 15
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 48997.42 EUR / 34 435.58 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 41892.80 EUR / 29 442.43 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2204.88 EUR / 1 549.60 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4899.74 EUR / 3 443.56 LVL;
Юридическии адрес: Jelgavas iela 8, Jūrmala, LV-2010
Номер тел.: 29586294
Факс: n/a
Е-почта:
Домашняя страница: www.fondsjc.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org